เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า

สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย eri-eden.com เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเราหวังว่าท่านจะพึงพอใจกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ แต่ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ท่านไม่พอใจ ท่านสามารถติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าผ่านทาง M.Aesthetic.Group@gmail.com ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการของบริษัทขนส่ง

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน โดยจะคืนเฉพาะค่าสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของท่าน และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์จากท่านเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้ท่าน โดยที่ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือน หากท่านไม่มีการชำระค่าจัดส่ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ eri-eden.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ