อ่อนโยน แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นบำรุงผิวที่ปลอดภัย แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่การผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับแบรนด์ชั้นนำ และไม่มีการใส่สารเติมแต่งที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิว ได้แก่ พาราเบน, แอลกอฮอล์, สี และกลิ่น เรายังได้ทำการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องทดลอง (in-vitro test) และทดสอบกับอาสาสมัครผู้ใช้จริง (in-vivo test) ภายใต้การดำเนินการทดสอบของสถาบันวิจัย Spincontrol Asia ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำด้านการทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน Spincontrol ประเทศฝรั่งเศส ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Eri Eden เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเห็นผลได้จริง

การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มอาสาสมัครที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม

จากการตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มอาสาสมัครที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์พบว่า

กลุ่มอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้

ผลการทดสอบความปลอดภัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง (Dermatological Test)

จากการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังพบว่ากลุ่มอาสาสมัครสามารถทนต่อผลิตภัณฑ์ Eri Eden Rejuvenating Sleeping Mask ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.9± 0.2 จากคะแนนเต็มที่ระดับ 4 โดยไม่พบอาการที่บ่งบอกถึงอาการแพ้ หรือ ระคายเคืองต่อผิวหนังของอาสาสมัครเลย

ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ

ค่าความชุ่มชื้นของผิวในกลุ่มอาสาสมัครซึ่งตรวจวัดด้วยเครื่อง Corneometer CM825 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ โดยพบว่ามีค่าความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8 a.u. และสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวได้สูงสุดถึง 26 a.u.

 การทดสอบประสิทธิภาพด้านการปรับผิวให้ดูกระจ่างใสโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จากการประเมินด้วยเทคนิค C.L.B.T โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่า
ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของกลุ่มอาสาสมัคร จากข้อสรุปต่างๆ ดังนี้

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

CLBT ทดสอบความกระจ่างใส

Spincontrol

Paraben-Free • Fragrance-Free • Colorant-Free • Alcohol-Free

**** การทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครผู้หญิงชาวเอเชียในทุกสภาพผิว เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560 โดยในทุกขั้นตอนของการทดสอบไม่มีการทดลองกับสัตว์